0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIX/195/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/137/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie uchwalenia "Programu Rozwoju Lokalnego dla miasta Łęczyca na lata 2007-2013"TAK pokaż
XXIX/196/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVI/174/12 z dnia 20 grudnia 2012r Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2043 Gminy Miasta Łęczyca TAK pokaż
XXIX/197/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013r TAK pokaż
XXIX/198/13 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2013rTAK pokaż
XXIX/199/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w ŁęczycyTAK pokaż
XXIX/200/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przeszkola Nr 1 w ŁęczycyTAK pokaż
XXIX/201/13 w sprawie zlecania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnejTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl