0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXX/202/13 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w ŁęczycyTAK pokaż
XXX/203/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Miasta Łęczyca TAK pokaż
XXX/204/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013rTAK pokaż
XXX/205/13 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Wiesławowi Radomskiemu TAK pokaż
XXX/206/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Jednostki Budżetowej Zieleń Miejska w ŁęczycaTAK pokaż
XXX/207/13 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnejTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl