0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXI/208/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2012r oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za 2012 rokTAK pokaż
XXXI/209/13 w sprawie udzielania dla Burmistrza Miasta Łęczyca za 2012 rokTAK pokaż
XXXI/210/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013 r.TAK pokaż
XXXI/211/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XVII/126/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat TAK pokaż
XXXI/212/13 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż
XXXI/213/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Julina Tuwima, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej TAK pokaż
XXXI/214/13 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w ŁęczycyTAK pokaż
XXXI/215/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 3 w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl