0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXII/216/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013rTAK pokaż
XXXII/217/13 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściekówTAK pokaż
XXXII/218/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległejTAK pokaż
XXXII/219/13 w sprawie przystąpienia do Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe Euro Velo"TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl