0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIII/220/13 w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Łęczyca ze związku Międzygminnego "Bzura" z siedzibą w ŁowiczuTAK pokaż
XXXIII/221/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXIII/222/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013rTAK pokaż
XXXIII/223/13 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Łęczyca - ul. Poznańska" wnioskowanego przez Gminę Miasto Łęczyca w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróTAK pokaż
XXXIII/225/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVII/126/07 Rady Miasta Łęczyca z dnia 29 listopada 2007r w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat wTAK pokaż
XXXIII/225/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Bedlno, Góra św. Małgorzaty, Krośniewice, Łanięta, Świnice Warckie, Witonia, Żychlin, oraz Powiatem Tczewskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegTAK pokaż
XXXIII/226/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 10 lat, nieruchomości zabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 38TAK pokaż
XXXIII/227/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcychTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl