0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIV/228/13 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomościTAK pokaż
XXXIV/229/13 w sprawie nadania statutu Muzeum w ŁęczycyTAK pokaż
XXXIV/230/13 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż
XXXIV/231/13 w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl