0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVI/247/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXVI/248/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Łęczyca.TAK pokaż
XXXVI?249/13 w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl