0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVII/250/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXXVII/251/13 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2013rTAK pokaż
XXXVII/252/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020TAK pokaż
XXXVII/253/13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2014TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl