0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLI/278/14 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o. w Łęczycy TAK pokaż
XLI/279/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 58/VIII/94 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie podwyższenia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Łęczyca.TAK pokaż
XLI/280/14 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy przy ul. Górniczej 1TAK pokaż
XLI/281/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.TAK pokaż
XLI/282/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020TAK pokaż
XLI/283/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014r.TAK pokaż
XLI/284/14 w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy"TAK pokaż
XLI/285/14 w sprawie wystąpienia z Regionalnej organizacji Turystycznej Województwa ŁódzkiegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl