0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLIII/292/14 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy, położonego w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Ozorkowskie Przedmieście, terenów PKP i kTAK pokaż
XLIII/293/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy położonego w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Ozorkowskie Przedmieście, terenów PKP i kolei wąskotorowejTAK pokaż
XLIII/294/14 w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta ŁęczycaTAK pokaż
XLIII/295/14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. LotniczejTAK pokaż
XLIII/296/14 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Łęczyca dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystanTAK pokaż
XLIII/297/14 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta ŁęczycyTAK pokaż
XLIII/298/14 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl