0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLIV/299/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu wyłonionego do dofinansowania w ramach działania 9.3 IX oso POIiŚTAK pokaż
XLIV/300/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014rTAK pokaż
XLIV/301/14 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnejTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl