0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLV/302/14 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z uchwałą Nr XLIII/293/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy położonego w rTAK pokaż
XLV/303/14 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLIX/522/06 Rady Miasta Łęczyca z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntu położonego w Łęczycy przy ul. Zachodniej niezbędnego do poprawienia warunków zTAK pokaż
XLV/304/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2014-2020TAK pokaż
XLV/305/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014rTAK pokaż
XLV/306/14 w sprawie uzgadniania prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody o numerze ewidencyjnym 1 gat. dąb szypułkowy, zlokalizowanym w miejscowości Łęczyca (park miejski)TAK pokaż
XLV/307/14 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XLV/308/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014rTAK pokaż
XLV/309/14 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Łęczycy, ustalenia jej przedmiotu działania,określenia liczby i składu osobowegoTAK pokaż
XLV/309/14 w sprawie rozpatrzenia skargi Miejskiego Młodzieżowego Klubu Tenisowego- ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl