0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
I/1/14 w sprawie powołania Komisji SkrutacyjnejTAK pokaż
I/2/14 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż
I/3/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż
I/4/14 w sprawie powołania Komisji SkrutacyjnejTAK pokaż
I/5/14 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Wicprzewodniczącego Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż
I/6/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl