0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
IV/14/14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2014rTAK pokaż
IV/15/14 w sprawie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Łęczycka integracja"Priorytet:VII.Promocja integracji społecznej;Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;Poddziałanie:7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integTAK pokaż
IV/16/14 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegłowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2015roku TAK pokaż
IV/17/14 w sprawie zasad sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miasta Łęczyca wraz ze sprzedażą gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste TAK pokaż
IV/18/14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021TAK pokaż
IV/19/14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na 2015rokTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl