0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
V/20/15 w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca" TAK pokaż
V/21/15 w sprawie ustanowienia pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na Uchwałę Nr XLIII/293/14 RadTAK pokaż
V/22/15 w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ŁęczycyTAK pokaż
V/23/15 w sprawie powołania Komisji Statutowej w celu opracowania zmian w Statucie Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl