0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
VI/24/15 w sprawie przyznania pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu na 2015 rok w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu na Kanale Rogulickim w ciągu drogi powiatowej nr 2512E w m. Orszewice w km 1+650 wraz TAK pokaż
VI/25/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl