0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
VIII/26/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.TAK pokaż
VIII/27/15 w sprawie wystąpienia Gminy miasto Łęczyca ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi ŁęczyckiejTAK pokaż
VIII/28/15 w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów orazTAK pokaż
VIII/29/15 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2015rok.TAK pokaż
VIII/30/15 w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Pana Michała Żymierskiego, pseudonim "Rola"TAK pokaż
VIII/31/15 o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta ŁęczycaTAK pokaż
VIII/32/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. TAK pokaż
VIII/33/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Łęczycy zarządzonych na dzień 31 maja 2015r.TAK pokaż
VIII/34/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
VIII/35/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl