0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
IX/36/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015r.TAK pokaż
IX/37/15 w sprawie przystąpienia wspólnie z Gminą Grabów, Gminą Daszyna i Gminą Łęczyca do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łęczycka"TAK pokaż
IX/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu samodzielnych lokali przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej usytuowanych w budynkach wielolokalowych położonych w ŁęczycyTAK pokaż
IX/39/15 o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łęczyca oraz zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkasoTAK pokaż
IX/40/15 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Wiktorowi NapiórzeTAK pokaż
IX/41/15 w sprawie pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi na Uchwałę Nr XLIII/293/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014 r.TAK pokaż
IX/42/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
IX/43/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl