0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
X/44/15 w sprawie zmiany uchwały nr IX/37/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia wspólnie z gminą Grabów, Gminą Daszyna i Gminą Łęczyca do Lokalnej Grupy działania „Ziemia Łęczycka” TAK pokaż
X/45/15 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w ŁęczycyTAK pokaż
x/46/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015rTAK pokaż
X/47/15 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łęczycy TAK pokaż
X/48/15 o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl