0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XII/60/15 W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury odwołania Przewodniczącego Rady TAK pokaż
XII/61/15 W sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl