0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XIII/62/15 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Miasta Łęczyca na 2015 rok. TAK pokaż
XIII/63/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie braku nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomości wskazanej w skardze. TAK pokaż
XIII/64/15 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sadów powszechnych.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl