0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XIV/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej numerem 471/1TAK pokaż
XIV/66/15 w sprawie wskazania Burmistrzowi Miasta Łęczyca kierunków działania w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności budynków i innych urządzeń TAK pokaż
XIV/67/15 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.TAK pokaż
XIV/68/15 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnikówTAK pokaż
XIV/69/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku TAK pokaż
XIV/70/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe TAK pokaż
XIV/71/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej TAK pokaż
XIV/72/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Łęczyca z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XIV/73/15 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury powołania Przewodniczącego Rady TAK pokaż
XIV/74/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęczycy TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl