0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XV/75/15 W sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 rokTAK pokaż
XV/76/15 W sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2015 rokTAK pokaż
XV/77/15 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2015-2021. TAK pokaż
XV/78/15 O zmianie uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, zdrowia i Opieki Społecznej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczTAK pokaż
XV/79/15 O zmianie uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Planu i Budżetu, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczb i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.TAK pokaż
XV/80/15 O zmianie uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.TAK pokaż
XV/81/15 W sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.TAK pokaż
XV/82/15 W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl