0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XVII/85/15 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015.TAK pokaż
XVII/86/15 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015.TAK pokaż
XVII/87/15 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015.TAK pokaż
XVII/88/15 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015.TAK pokaż
XVII/89/15 w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF Gminy Miasto Łęczyca na lata 2015-2021. TAK pokaż
XVII/90/15 o zmianie uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego.TAK pokaż
XVII/91/15 w sprawie nawiązania przez Gminę Miasto Łęczyca współpracy partnerskiej z Miastem Włodzimierz Wołyński na Ukrainie. TAK pokaż
XVII/92/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewid. 674/13, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. TAK pokaż
XVII/93/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie naruszenia porządku prawnego. TAK pokaż
XVII/94/15 w sprawie ustalenia kierunków działania w odniesieniu do nieruchomości położonej w Łęczycy, stanowiącej działkę o numerach 1844/1. TAK pokaż
XVII/95/15 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych. TAK pokaż
XVII/96/15 w sprawie wyboru ławników. TAK pokaż

 



Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl