0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXI/115/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl