0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXII/116/15 W sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2015.TAK pokaż
XXII/117/15 W sprawie pełnomocnika procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej w Łęczycy w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 3 grudnia 2015r. znak PNK-I.4131.628.201TAK pokaż
XXII/118/15 W sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca. TAK pokaż
XXII/119/15 W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016. TAK pokaż
XXII/120/15 W sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2016-2022. TAK pokaż
XXII/121/15 W sprawie zmiany uchwały nr XX/114/15 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli realizacji zadań z zakresu promocji Gminy Miasto Łęczyca za rok 2014 i 2015.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl