0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIV/123/16 w sprawie uchwały Nr XIX/98/15 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miasto Łęczyca”.TAK pokaż
XXIV/124/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016.TAK pokaż
XXIV/125/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022. TAK pokaż
XXIV/126/16 W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Miasto Łęczyca. TAK pokaż
XXIV/127/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, usytuowanego w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Zachodniej 13. TAK pokaż
XXIV/128/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr ewidencyjny 21/22, zwolnienie z obowiązku zbycia w/w nieruchomości w drodze przetargu oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanychTAK pokaż
XXIV/129/16 w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego. TAK pokaż
XXIV/130/16 w sprawie uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy. TAK pokaż
XXIV/131/16 w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta Łęczyca Panu Józefowi Andrzejowi Szczepańskiemu pseudonim „Ziutek”. TAK pokaż

 



Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl