0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVI/133/16 W sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXVI/134/16 W sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXVI/135/16 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022. TAK pokaż
XXVI/136/15 W sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i fTAK pokaż
XXVI/137/16 W sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście na 2016 rok. TAK pokaż
XXVI/138/15 W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli wyjazdów służbowych Burmistrza Miasta Łęczyca.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl