0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVII/139/16 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXVII/140/16 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXVII/141/16 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXVII/142/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl