0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXVIII/143/16 w sprawie Apelu Rady Miejskiej w Łęczycy do Krzysztofa Lipińskiego Burmistrza Miasta Łęczyca o rezygnację z pełnionej funkcjiTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl