0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXIX/144/16 w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta ŁęczycaTAK pokaż
XXIX/145/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XXIX/146/16 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.TAK pokaż
XXIX/147/16 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XXIX/148/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komTAK pokaż
XXIX/149/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/150/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/151/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/152/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/153/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/154/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/155/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/156/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/157/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/158/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/159/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/160/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/161/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXIX/162/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 -2022TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl