0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXX/163/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/143/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Łęczyca. TAK pokaż
XXX/164/16 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1713/3 położonej w Łęczycy przy ul. Belwederskiej oddanej w najem na czas oznaczony. TAK pokaż
XXX/165/16 podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny na własność Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w ŁęczycyTAK pokaż
XXX/166/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w ŁęczycyTAK pokaż
XXX/167/16 w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki i Mienia, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego TAK pokaż
XXX/168/16 w sprawy zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŁęczycyTAK pokaż
XXX/169/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/55/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Miasto Łęczyca od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własnościTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl