0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXX/176.1/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Łęczyca sporządzonego na dzień 31.12.2015r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasta Łęczyca za rok 2015. TAK pokaż
XXXI/170/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXI/171/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXI/172/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXI/173/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXI/174/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXI/175/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXI/176/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022TAK pokaż
XXXI/177/16 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnejTAK pokaż
XXXI/178/16 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu wspierania Rodziny na lata 2016-2018 Gminy Miasto ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl