0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXII/179/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej Miasta Łęczyca. TAK pokaż
XXXII/180/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIX/147/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiTAK pokaż
XXXII/181/16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/168/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy TAK pokaż
XXXII/182/16 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl