0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIII/183/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXIII/184/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXIII/185/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXIII/186/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXIII/187/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXIII/188/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXIII/189/16 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu Gminy Miasto Łęczyca na rok 2016TAK pokaż
XXXIII/190/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022TAK pokaż
XXXIII/191/16 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w ŁęczycyTAK pokaż
XXXIII/192/16 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Łęczyca TAK pokaż
XXXIII/193/16 w sprawie powołania Skarbnika Miasta ŁęczycaTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl