0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXIV/194/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rokTAK pokaż
XXXIV/195/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rokTAK pokaż
XXXIV/196/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ulicy Belwederskiej i ulicy Lotniczej w Łęczycy”. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl