0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXV/197/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIII/191/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Łęczyca niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy TAK pokaż
XXXV/198/16 w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rokTAK pokaż
XXXV/199/16 o zmianie Uchwały Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XXXV/200/16 o zmianie Uchwały Nr III/11/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej przedmiotu działania, określenia liczby i składu osobowego oraz wyboru PrzewodniczącegoTAK pokaż
XXXV/201/16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Łęczycy Pana Krzysztofa LipińskiegoTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl