0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVI/202/16 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2016 rokTAK pokaż
XXXVI/203/16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2016-2022. TAK pokaż
XXXVI/204/16 Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wyjaśnień Wojewodzie Łódzkiemu. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl