0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XXXVII/205/16 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy.TAK pokaż
XXXVII/206/16 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Łęczycy.TAK pokaż
XXXVII/207/16 w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasto Łęczyca od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatnego nabycia prawa własności posadowionych na niej budynkówTAK pokaż
XXXVII/208/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy oznaczonej nr ewidencyjnym 485.TAK pokaż
XXXVII/209/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXXVII/210/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXXVII/211/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXXVII/212/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXXVII/213/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XXXVII/214/16 w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 – 2022.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl