0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XL/229/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XL/230/16 w sprawie opłaty prolongacyjnejTAK pokaż
XL/231/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XL/232/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XL/233/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022TAK pokaż
XL/234/16 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w 2017 roku TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl