0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLI/235/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XLI/236/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XLI/237/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XLI/238/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XLI/239/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 TAK pokaż
XLI/240/16 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/104/15 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca TAK pokaż
XLI/241/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl