0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLII/242/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2016 rokTAK pokaż
XLII/243/16 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca TAK pokaż
XLII/244/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania TAK pokaż
XLII/245/16 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok TAK pokaż
XLII/246/16 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2017TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl