0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLIV/255/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego TAK pokaż
XLIV/256/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczyca oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywaniaTAK pokaż
XLIV/257/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
XLIV/258/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
XLIV/259/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017TAK pokaż
XLIV/260/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
XLIV/261/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016 -2022 TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl