0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI
Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLVI/264/2017 wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017TAK pokaż
XLVI/265/2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017 - 2023TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl