0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
Nr XLVII/266/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.TAK pokaż
Nr XLVII/267/2017 w sprawie ustalania kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.TAK pokaż
Nr XLVII/268/2017 w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.TAK pokaż
Nr XLVII/269/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok TAK pokaż
Nr XLVII/270/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok. TAK pokaż
Nr XLVII/271/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.TAK pokaż
Nr XLVII/272/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok .TAK pokaż
Nr XLVII/273/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.TAK pokaż
Nr XLVII/274/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl