0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
XLVIII/275/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XLVII/266/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.TAK pokaż
XLVIII/276/2017 w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Łęczyca środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzTAK pokaż
XLVIII/277/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/224/16 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany „Regulaminu Stadionu Miejskiego w Łęczycy”. TAK pokaż
XLVIII/278/2017 w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017.TAK pokaż
XLVIII/279/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 38 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5E. TAK pokaż
XLVIII/280/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
XLVIII/281/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
XLVIII/282/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
XLVIII/283/2017 o zmianie uchwały nr XXXI/212/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl