0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LI/288/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok. TAK pokaż
LI/289/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok. TAK pokaż
LI/290/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na 2017 rok.TAK pokaż
LI/291/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017 -2023.TAK pokaż
LI/292/2017 w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i fTAK pokaż
LI/293/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących etat łączony.TAK pokaż
LI/294/2017 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr XLVIII/278/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 6 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na rok 2017. TAK pokaż
LI/295/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/266/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy w sprawie dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego z dnia 15 lutego 2017 roku.TAK pokaż
LI/296/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl