0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LII/297/2017 zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zawieszenie organu gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego w trybie art. 97 ustawy o samorządzie gminnymTAK pokaż
LII/298/2017 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy przeprowadzenia kontroli doraźnej prawidłowości przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Muzeum w Łęczycy i powierzenia stanowiska dyrektora Hannie Pawłowskiej TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl