0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
LIV/306/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.TAK pokaż
LIV/307/2017 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Łęczyca.TAK pokaż
LIV/308/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Łęczyca instrumentem płatniczymTAK pokaż
LIV/309/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
LIV/310/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
LIV/311/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
LIV/312/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
LIV/313/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022 TAK pokaż
LIV/314/2017 w sprawie zmiany uchwały nr LIII/300/2017 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta Łęczycy rodziny narodowości polskiej - repatriantów z byłego Związku Socjalistycznych Republik RTAK pokaż
LIV/315/2017 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar – Błaszczyk.TAK pokaż
LIV/316/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Łęczyca w zakresie realizacji ustawy o ochronie zwierząt. TAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl