0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

WYŚWIETL  PORZĄDEK  OBRAD  SESJI

Uchwały rozpatrywane podczas sesji
Numer uchwałyTytu?uchwałyPrzyjęta 
TAK pokaż
LV/317/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w zabudowanej nieruchomości na rzecz współwłaścicielaTAK pokaż
LV/318/2017 w sprawie zmiany nazw ulicTAK pokaż
LV/319/2017 w sprawie przekazania mienia należącego do Gimnazjum im. Jana Pawła II w ŁęczycyTAK pokaż
LV/320/2017 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w ŁęczycyTAK pokaż
LV/321/2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99 -100 ŁęczycaTAK pokaż
LV/322/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łęczycy nr XXXIV/196/16 z dnia 2 września 2016 roku w sprawie „udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu w roku 2017 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2TAK pokaż
LV/323/2017 w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, dla których organem założycielskim jest Gmina Miasto ŁęczycaTAK pokaż
LV/324/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017TAK pokaż
LV/325/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017TAK pokaż
LV/326/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017TAK pokaż
LV/327/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017TAK pokaż
LV/328/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017TAK pokaż
LV/329/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
LV/330/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na rok 2017 TAK pokaż
LV/331/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta ŁęczycaTAK pokaż
LV/332/2017 w sprawie uchylenia wynagrodzenia wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca Pani Moniki Kilar – BłaszczykTAK pokaż

 Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl